Ewa Ryczko

Radca Prawny

O mnie

Ewa Ryczko
Radca Prawny

Jako radca prawny zajmuję się doradztwem prawnym, negocjowaniem i reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam aplikację radcowską i od 2013 roku jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuję się w sprawach rodzinnych. Prowadzę wszelkie postępowania sądowe wynikające ze stosunków rodzinnych, takie jak: sprawy o rozwód, dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi i alimentów, jak również sprawy majątkowe: ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o podział majątku wspólnego, rozliczenie nakładów i wydatków.

Doradzam we wszelkich aspektach związanych z przygotowaniem się do rozwodu i podziałem majątku. Moja praktyka obejmuje też doradztwo w zakresie uregulowania spraw majątkowych konkubentów i spory związane z ich rozliczeniami; przygotowanie i negocjowanie umów majątkowych.

Zajmuję się także sprawami z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego. Pracuję dla klientów polskich i zagranicznych.

Wyszukaj mnie na www.szukajradcy.pl

oirp

Usługi

Zakres świadczonych usług

 1. Rozwód
 2. Separacja
 3. Małżeńskie ustroje majątkowe (sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej, umowne zmiany ustrojów majątkowych; pozbawienie współmałżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym)
 4. Podział majątku wspólnego (umowny podział majątku wspólnego: przygotowanie i negocjowanie umów; sądowy podział majątku wspólnego, w trybie postępowania nieprocesowego lub w ramach sprawy o rozwód; rozliczenia małżonków i byłych małżonków z tytułu nakładów pomiędzy majątkami); sprawy o podział majątku wspólnego, w tym z ustaleniem nierównych udziałów w tym majątku oraz rozliczeniem nakładów i wydatków,
 5. Alimenty (dochodzenie alimentów na rzecz dziecka od rodziców lub dalszych krewnych, alimenty pomiędzy małżonkami i byłymi małżonkami, podwyższenie, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego)
 6. Władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka); umowne regulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (przygotowanie i negocjowanie porozumień rodzicielskich)
 7. Ustalenie miejsca pobytu dziecka
 8. Ustalenie kontaktów z dzieckiem (rodzice, krewni)
 9. Sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 10. Sprawy o przysposobienie bądź jego rozwiązanie
 11. Sprawy o ubezwłasnowolnienie
 12. Sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka
 13. Transgraniczne sprawy rodzinne, w tym uprowadzenie małoletniego
 14. Postępowania w sprawach nieletnich
 15. Stosunki majątkowe w związkach partnerskich (przygotowanie i negocjowanie umów; podział majątku i rozliczenia pomiędzy konkubentami)
 16. Sprawy związane z przemocą w rodzinie oraz niealimentacją; eksmisja sprawcy przemocy w rodzinie